Blått Stål Trailer [youtube]

Blått Stål, en kronologisk historisk berättelse med input och texter från väktare, sanerare, chaufförer samt egna kapitel: DANO – SLISK – ERSE – STAR – FHER – AMAN – SKIL – NUG – SLICE – KAOS – SEAR – DNE. Prel. Release hösten 2013.

Via klottrarna.se