live

Swedish videos

Titel: Brand
En serie porträtt med utgångspunkt i de överlevande från branden 1998 på Backaplan, Hisingen. Verket berör både ungas relation till eld och kampen efter för anhöriga och
överlevande.
Del av utställningen Hall of Fame på Järnhallen, Ringöns konsthall 2016.
Målningen finns på Manufakturgatan 8 på Ringön, Hisingen. Göteborg.
Tack till Bobby Stankovic, Nicole DeVaughn, Danijel Cheuy Gubic och Järnhallen, Ringöns konsthall.

No more silly rules
And no more law and order
http://sneakmkc.tumblr.com/

lokala idioter 1.0

4608 Mission # 1 – Mission [youtube]

MISSION, a series of train action videos aiming to portray different elements of painting on steel.

Chapter 1: Mission

For English subtitles press the subtitle button in the bottom right corner of the frame.

The films are produced and directed by Fabian Sigurd in collaboration with 4608.

For more info and further releases see www.4608.se or www.instagram.com/4608vandalism

4608 Mission # 1 - Mission