More graffiti in Stockholm [video]

Anmälningarna om klotter ökade rejält förra året. Stockholms stads policy är att allt ska saneras inom 24 timmar. Men nu får majoriteten kritik för att inte efterleva den ordentligt.